Agricultura i ramaderia

3 DE NOVEMBRE DE 2018

 

Bossòst  (Val d’Aran, Pirineus)

La ramaderia i l’agricultura aranesa, ha estat una font de riquesa i ingressos indiscutible a la Val d’Aran, encara que en els últims temps ha patit un fort retrocés. Volem donar a conèixer alguns dels treballs que es realitzaven en les cases i pobles de la nostra vall

ACTIVITATS:

  • Treballs relacionats amb el tractament de la mongeta. Separació de la mongeta de la beina, picat i ventat.
  • Fira Ramadera. Fira de bestiar amb diferents races i espècies, tots ells dels ramaders aranesos.

La Fira de Bestiar i el Mercat estan oberts al públic durant tot el dia, i l’accés és gratuït. Poder conversar amb els ramaders i conèixer les seves vivències de primera mà. La seva passió per aquest treball i el bestiar, fan que les seves vivències siguin tot una experiència.

Al mercat podrem veure i comprar productes artesans i de proximitat a la zona annexa al recinte firal.